پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 اسفند 1397

مناقصه و مزایده

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
3189719اطلاعیه شماره 2 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت پالایش گاز ایلام جديد! مناقصه 30/11/139708/12/139704/12/139705/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
3189719اطلاعیه شماره 1 مناقصه خدمات نگهبانی شرکت پالایش گاز ایلام  جديد! مناقصه 30/11/139715/12/139711/12/139712/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
3189719اطلاعیه شماره 1 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت پالایش گاز ایلام  جديد! مناقصه 30/11/139708/12/139704/12/139705/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
3192050اطلاعیه شماره 1 مناقصه خريد و راه اندازي يک نیم باس كامل mcc#900b به همراه كلیه تجهیزات به شماره 97/028 جديد! مناقصه 28/11/139729/01/139824/01/139825/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
3192133انجام خدمات HSE ودرمانگاه طب صنعتي، راهبري خودروهاي آتش نشاني و خاموش كننده ها و ادوات آتش نشاني شركت پالایش گاز ایلام جديد! مناقصه 28/11/139716/12/139712/12/139713/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
3192050خريد و راه اندازي يک نيم باس كامل mcc#900b به همراه كليه تجهيزات جديد! مناقصه 28/11/139728/01/139824/01/139825/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
3190390خدمات فني، تخصصي و بهره برداري از واحدهاي فرآیندي و تاسیسات جانبي مناقصه 17/11/139707/12/139703/12/139704/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
3189737تجديد مناقصه خريد كاتاليست آلومينا مورد استفاده در واحد استحصال گوگرد مناقصه 14/11/139701/12/139727/11/139728/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
3190497خريد صفحات و گسکت مبدل صفحه اي مدل M20-MFG مناقصه 14/11/139706/12/139703/12/139704/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
3189719خدمات عمومي و پشتیباني شركت پالایش گاز ایلام مناقصه 14/11/139708/12/139704/12/139705/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0