دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398
    /  2
عنوان : بازنگری سند استراتژیك شركت پالایش گاز ایلام
کد خبر : ۲۹۱۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ 
ساعت : ۱۴:۵۶:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رئيس مطالعات انرژي تحليل سيستم هاي شرکت از اولين و دومين جلسه بازنگري سند استراتژيك شركت طي روزهاي يازدهم و دوازدهم شهريور ماه در محل سالن كنفرانس مديريت با حضور دكتر صنعتي مشاور حوزه مديريت استراتژيك و اعضاء كميته تدوين راهبردي خبر داد   
 به گزارش روابط عمومي، رحيمي زاده خبر داد در روز اول جلسه اركان جهت ساز شركت شامل چشم انداز، ماموريت و ارزشهاي سازمان پس از بررسي و تبادل نظر مورد بازنگري و توافق كميته راهبردي قرار گرفت .
 و روز دوم جلسه  با تحليل جايگاه ذينفعان شروع و پس از به روز آوري ليست ذينفعان شركت، جايگاه هريك از آنها، از بعد تاثير گذاربودن يا تاثير پذير بودن بر فعاليت هاي شركت و شدت آن، در جدول تحليل ذينفعان بازنگري و تعيين گرديد.
 در ادامه، تحليل محيط بيرون و محيط درون شركت در دستور كار قرار گرفت و در همين راستا به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف، روند شاخصهاي استخراج شده از كارت هاي BSC و نتايج بازخورد ارزيابي هاي سازمان مطرح و مورد بررسي و تحليل از جانب تيم راهبردي قرار گرفت


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0